Prizorišča

Festivalska prizorišča v Ljubljani

Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Adamič-Lundrovo nabrežje 5, Ljubljana

Novi trg 2, Ljubljana

Mestni trg 2, Ljubljana

Vodnikova cesta 65, Ljubljana

Metelkova ulica 10, Ljubljana

Miklošičeva cesta 28, Ljubljana

Murgle Center, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

Stritarjeva ulica 7, Ljubljana

Razlita Tinta | prizorišča izven Ljubljane

Linhartov trg 1, Radovljica

Koroška cesta 8, Maribor