Prizorišča

Festivalska prizorišča v Ljubljani

Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Adamič-Lundrovo nabrežje 5, Ljubljana

Stritarjeva ulica 7, Ljubljana

Miklošičeva cesta 28, Ljubljana

Novi trg 2, Ljubljana

Mestni trg 2, Ljubljana

Vodnikova cesta 65, Ljubljana

Breg 22, Ljubljana

, Ljubljana

, Ljubljana

Razlita Tinta | prizorišča izven Ljubljane

Čevljarska 34, Koper